ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนามถวายสัตย์

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์